Logo-YläPuhelinlääkäri
Logo-Keski0600.11111
Logo-AlaTelefonläkarenTelefonläkarens journummer 0600 11111


Telefonläkaren är en riksomfattande läkarrådgivning per telefon, som har hjälpt hundratusentals finländare sedan 1988. Servicen är öppen varje dag året runt mellan kl. 07 - 23 i telefonnummret 0600 11111. Samtalet kostar 2,51 e/minut + lokalnätsavgift. Om nummret är upptaget, kommer du till en avgiftsfri telefonsvarare. Ring då om t.ex. 5 minuter på nytt. Samla gärna i förväg information om medicinerna, sjukdomsförloppet osv. i synnerhet om det handlar om din närstående.

Det går också bra att ringa till reservnummret 0600 11211 eller de personliga telefonnummer, som några av våra läkare har. I dessa nummer har man inte ständig jour av naturliga skäl. Dessa samtal är något dyrare, dvs. 2,84 e/minut.

Våra läkares personliga telefonnummer


Ursula Elo 0600 11411

Ursula är från Esbo. Hon svarar i alla medicinska frågor. Hon talar gärna hjälplig svenska.

Marjaliisa Kokkonen 0600 11711

Marjaliisa är kirurg och barnkirurg, som dessutom är insatt i alla barnsjukdomar samt barnens och de ungas utveckling. Resemedicinen är bekant för henne tack vare hennes internationella arbetserfarenhet. Hon talar hjälplig svenska.

Timo Vanhala 0600 11611

Timo är från Åbotrakten. Han svarar gärna i alla medicinska frågor. Missbruksproblematik, livsstilssjukdomar och diabetes är synnerligen nära hans hjärta, likaså problemen hos den arbetsföra samt den åldersstigna befolkningen. Han talar flytande svenska.

Pekka Virkkunen 0600 11311

Pekka svarar i alla frågor. Hans eget intresseområde är problemen i urin- och könsorganen hos både kvinnor och män, t.ex. mensstruationsrubbningar, prevention, graviditet, könssjukdomar, potens osv. samt dessutom barnrådgivningsfrågor. Han är svenskspråkig.

När kan telefonläkarens hjälp behövas?

 • vid akuta symptom och problem
 • vid problem med medicineringen
 • då den egna läkaren inte kan nås
 • för uppskattning av vårdbehovet
 • då barnet insjuknar
 • vid val av specialläkare
 • i känsliga frågor
 • för uppskattning av hälsorisker

Telefonläkares rådgivning som föremål för en doktorsavhandling

De vanligaste frågorna på våra linjer handlar enligt dr. Hyrynkangas-Järvenpääs doktorsavhandling om
 • mediciner
 • problem i andningsorganen
 • tarm- och magsmältningsproblem
 • laboratorie- och röntgenundersökningar
 • sjukdomar i könsorganen
 • graviditet och preventivmedel

Enligt statistiken kunde 68% av frågorna besvaras utan att uppringaren eller den det handlade om behövde hänvisas till vård. 59% av de akuta problemen kunde lösas per telefon, en fjärdedel av uppringarna fick rådet att söka sig till jourmottagning medan resten fick rekommendationen att söka läkare genom tidsbeställning vid senare tidpunkt. Av de kroniska problemen kunde 53% lösas per telefonrådgivning. Av de allmännare hälso- eller medicineringsfrågorna kunde 94% besvaras fullständigt.